Viktig information om klubben och hemsidan

2019-03-13

På Svenska Bavariaklubbens årsmöte 2019-03-09 beslutades att klubben skall upplösas under första halvåret 2019. Beslut togs även att klubbens forum skall migreras till annat forum under våren 2019.

Detta innebär följande:

  • Inga nya medlemskap bör tecknas via klubbens hemsida.
  • Inga medlemskap bör förlängas via klubbens hemsida.
  • För dig som var aktiv medlem vid årsmötets beslut arbetar vi f n med en förlängning av ditt medlemskap. Detta för att du skall kunna kan logga in och använda hemsidan fram till flytt.
  • Information om flytt av forumet kommer att läggas upp löpande på hemsidan samt informeras via Nyhetsbrev vid fastställd tid för genomförande.
  • Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej enligt stadgar samt beslut på årsmöte.

Styrelsen för Svenska Bavariaklubben

Not.

- Det blå fältet - DELTA- ovan är ej aktiverat i samband med denna information.